4seo

Contact Us Today!
+84 (08) 350.66666

Dịch vụ seo

Tin tức » Thủ thuật Seo

Phân quyền truy cập tài khoản Google AdWords

Là một người bận bịu,bạn không thể kiểm soát và điều chỉnh tài khoản quang cao google Adwords một cách thường xuyên.Google đã tạo điều kiện để bạn khắc phục tình trạng này bằng cách bạn có thể chia sẻ quyền truy cập tài khoản của mình với những người khác trong công ty, chẳng hạn như đối tác hoặc nhân viên, và cung cấp cho họ 1 trong 4 cấp truy cập.
 
 
Những người có quyền truy cập vào tài khoản có thể giúp bạn quản lý chiến dịch, đặt ngân sách hoặc đơn giản xem báo cáo , tùy thuộc vào cấp truy cập mà bạn muốn cung cấp cho họ. 
 
Dưới đây là bốn cấp truy cập bạn có thể tạo, theo thứ tự từ cấp truy cập thấp nhất đến cao nhất:
 
  • Truy cập thông thường
Có thể nhận email thông báo
Có thể xem, chỉnh sửa và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản và các chiến dịch của tài khoản
Không thể cung cấp quyền truy cập vào tài khoản hoặc thay đổi cấp truy cập của người khác
 
  • Truy cập quản trị
 
Có thể nhận email thông báo
Có thể xem, chỉnh sửa và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản và các chiến dịch của tài khoản
Có thể cung cấp quyền truy cập vào tài khoản và thay đổi cấp truy cập của người khác
Có thể hủy lời mời từ những người dùng khác
 
  • Truy cập MCC
 
Có thể nhận email thông báo
Có thể xem, chỉnh sửa và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản và các chiến dịch của tài khoản
Có thể cung cấp quyền truy cập vào tài khoản chỉ đọc hoặc thông thường và thay đổi cấp truy cập của một người khác thành chỉ đọc hoặc thông thường
 
  • Chỉ nhận được báo cáo qua Email
 
Có thể nhận cảnh báo tài khoản, báo cáo và các thông báo khác qua email
Không thể đăng nhập để truy cập vào tài khoản
 
  • Truy cập và chỉ đọc
 
Có thể nhận email thông báo
Có thể xem và chạy báo cáo từ trung tâm báo cáo
Có thể duyệt các tab Chiến dịch và Cơ hội
Có thể duyệt tab Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh
Có thể hủy liên kết tài khoản Trung tâm khách hàng
 
Nguồn: trungharry.com

Khách hàng của chúng tôi

Yêu cầu báo giá

Họ tên *
Website *
Email *
Dịch vụ
Số ĐT :
Lời nhắn :